Mediation


Wat is mediation?

Bij mediation probeer je samen met de andere partij(en) tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator.

Een mediator zorgt ervoor dat je kunt vertellen wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt horen en er samen uitkomt.

Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgestemd.

Je werkt toe naar samen naar een oplossing zoeken.

Of het nu gaat om een conflict met je werkgever of werknemer, buren, partner, familie of zakenpartner: een mediator helpt je om er samen weer uit te komen en rust en vertrouwen terug te krijgen.

De weg kan hobbelig zijn, er zijn misschien een aantal bergen /heuvels nodig om samen te beklimmen, maar

Mediation bespaart tijd, geld en energie.


Mediation geeft blijvende oplossingen.

Omdat je samen naar een oplossing zoekt zal deze beter bij je passen.

De oplossing kan worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Bij een mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld. In een mediation komt ieders mening aan bod.

Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst.

Een belangrijk en positief punt is dat bij mediation in het algemeen de kosten worden gedeeld.


Herstel bemiddeling in de sport.

Het gebeurt:

grensoverschrijdend gedrag, uitbuiting, pesten, uitsluiten, intimidatie op elk vlak.

Het heeft vaak met machtsverhoudingen te maken.

Wat als dit jouw sportcarrière dusdanig in de weg staat of in de weg heeft gestaan?

Dan kan mediation/ herstelbemiddeling jou helpen .Pré-mediaton

Pre-mediation is een gesprek, onder begeleiding van een onafhankelijke derde (een mediator), dat kan worden ingezet vóórafgaand aan het mediation traject.

Om grote conflicten te voorkomen kan deze vorm van mediation een uitkomst zijn. Met pre-mediation krijg je de mogelijkheid om samen te onderzoeken wat precies het probleem is en of jullie er met gesprekken uit kunnen komen.

Het kenmerkende aan deze vorm van mediation is dat het een informeel gesprek is.

Dit integenstelling tot het normale mediationtraject waar de regeltjes nou eenmaal een grote rol spelen.

Bij pre-mediation leggen jullie de basis voor het uiteindelijke mediation-traject, mocht dat traject daarna nog nodig zijn.

Deze basis kan ook ervoor zorgen dat zaken zich zodanig oplossen dat een formeel mediationtraject niet meer nodig is.

De pre-mediation kan ook antwoord geven op de vraag welke soort mediation het best passend is voor jullie.

Manon fungeert tijdens de pre-mediations als gespreksleider, en helpt jullie op weg.

Speciale service: 

het flits gesprek 

Is er nood, haast of erge spoed, dan kan ik kan ik snel ,en vaak al op dezelfde dag, jullie  op weg helpen in een flits gesprek.

Denk bv. snelle afwikkeling van conflicten rondom crematie, begrafenis, wel of niet mogen deelnemen aan wedstrijden.

Dat kan geen week wachten.

Dat begrijp ik heel goed.

Last minute help ik jullie op weg naar een korte of soms ook, lange termijn oplssing.

Dit kost niets meer, jullie betalen het normale tarief.

Ik ben van mening dat vaak, door juist snel handelen, een groter conflict kan worden voorkomen.Werkwijze

Mediation begint altijd met een eerste kennismakingsgesprek, ofwel de intake.
Dit kan plaatsvinden per telefoon, mail of in persoon.
Tijdens dit gesprek legt Manon als mediator uit wat mediation inhoudt en worden de wensen en verwachtingen besproken. Uiteraard wordt de inhoud van het conflict nog niet besproken.
Als beide partijen instemmen met mediation, wordt een mediation overeenkomst opgesteld en toegestuurd.
Daarin worden onder andere de vertrouwelijkheid, de verplichting van beide partijen om zich in te spannen om de kwestie in de mediation op te lossen, de regels van de MFN, en de kosten vastgelegd.
Daarna leggen we de eerste afspraak vast en gaan we inhoudelijk in op het conflict dat speelt. In een aantal gesprekken proberen jullie samen tot een oplossing te komen.
Manon is werkzaam door heel Nederland.
We spreken ook af waar jullie de mediation willen doen, bij jullie thuis, kantoor, of een neutraal terrein.

Specialismen

Sport / herstelbemiddeling

Sociaal domein

Tarieven

Mediation,

€ 155,- per uur, excl. BTW,en evt. kosten.


Pré-mediation,  

€ 155,- per uur , excl.BTW en  evt. kosten.